کتاب های فرعی 93/02/11 پرتقال های آبی

پرتقال های آبی

پرتقال های آبی در واقع کتاب سینمایی از تن تن هست ( فیلم نامه ) که در اون پروفسور تورنسل موفق به کشف نوعی پرتقال میشه !...