خبرها 94/11/01 مدیر جدید موزه هرژه

مدیر جدید موزه هرژه

در یه اقدام سمبلیک در روز 10 ژانویه که سالروز 87 سالگی تن تن بود , مدیر...

خبرها 94/10/04 کریستمس 2015 مبارک !

کریستمس 2015 مبارک !

کریستمس همتون مبارک ( مخصوصا کسایی که طرفدار داستان های تن تن و البته ... )...