خبرها 94/04/04 تن تن شاهکار هرژه ! به زودی  . . .

تن تن شاهکار هرژه ! به زودی . . .

کتاب تن تن شاهکار هرژه نوشته ی پیر استرکس و با ترجمه آقای مایکل فار به انگلیسی ماه سپتامبر وارد بازار می شود...