کتاب های فرعی 94/03/04 کشتی اسرار آمیز

کشتی اسرار آمیز

معروف ترین فیلمی که از روی کتاب های تن تن ساخته شد , کشتی اسرار آمیز بود...

کتاب های فرعی 93/03/30 دریاچه کوسه ها

دریاچه کوسه ها

کتاب دریاچه ی کوسه ها یکی از کتاب های معروف و فرعی تن تن است که توسط شخص هرژه نوشته نشده است اما با نظارت هرژه نوشته و...

کتاب های فرعی 93/02/11 پرتقال های آبی

پرتقال های آبی

پرتقال های آبی در واقع کتاب سینمایی از تن تن هست ( فیلم نامه ) که در اون پروفسور تورنسل موفق به کشف نوعی پرتقال میشه !...